X

Używamy COOKIE! Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookie w Twojej przeglądarce.

Korzystając z 2lochojnice.pl wyrażasz zgodę na używanie 'ciasteczek' na Twoim urządzeniu zgodnie, z obecnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Szkoła

Uczniowie

Społeczności II LO

II LO na Facebook II LO na NK

Srebrna szkoła 2017

Srebrna szkoła Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2017 opublikowanym przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" - II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach zajęło miejsce wśród 300 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Historia szkoły


Latem 1994 roku rodzice dzieci, które zdały egzaminy wstępne, a z braku miejsc nie dostały się do jedynego chojnickiego liceum, zaczęli energicznie zabiegać o utworzenie dodatkowej klasy pierwszej. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwróciło się z prośbą do Aleksandra Mrówczyńskiego, ówczesnego dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, o przyjęcie jednej klasy w struktury prowadzonej przez niego placówki. Dyrektor zdawał sobie sprawę z trudności, jakie będą powstawać przy takim rozwiązaniu, ale wiedział też i rozumiał, jaki dramat przeżywa młodzież, której nie udało się dostać do wymarzonej szkoły. Wyraził zgodę i otrzymał powołanie na dyrektora nowo utworzonego II LO. Lokalne media podały ten fakt do wiadomości publicznej i w efekcie 1 września 1994 roku naukę w szkole rozpoczęło 64 uczniów. Utworzono dwie klasy. Wychowawczynią I a była p. Lucyna Słupikowska, a I b p. Donata Thrun - Ossowska.

Powstała "szkoła bez szkoły", czyli bez własnego budynku, pomocy dydaktycznych i oficjalnego aktu założycielskiego, który wystawiono dopiero w lutym 1995 roku. Aleksander Mrówczyński pełniąc jednocześnie funkcje dyrektorskie w CKU i II LO podjął kroki zmierzające do utworzenia zespołu szkół z wydziałem zaocznym lub oddzielnej szkoły. Taki zabieg był konieczny, aby wydzielono odrębną pulę pieniędzy na funkcjonowanie placówki. Brak decyzji ze strony kuratorium spowodował, że w maju 1995 roku A. Mrówczyński złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora. Jego obowiązki przejęła p. Teresa Szynwelska, pełniąc je do 1997 roku. II LO nadal pozostawało w strukturach CKU (korzystanie z sal lekcyjnych, wspólna dyrekcja i administracja). Sytuacja uległa zmianie, kiedy na początku 1997 roku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dzięki staraniom wizytatora p. Janusza Hibnera, wyraziło zgodę na usamodzielnienie się II LO. W związku z tym w marcu 1997 roku rozpisano konkurs na stanowisko dyrektora. Wygrał go Aleksander Mrówczyński. Z charakterystyczną dla siebie energią i zaangażowaniem rozpoczął starania o poprawę warunków lokalowych i rozwój szkoły.

 

I. Baza materialna szkoły.

II. Dyrekcja i pracownicy szkoły.

III. Organizacja procesu dydaktycznego.

IV. Sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

V. "W zdrowym ciele zdrowych duch" - działalność na niwie sportowej.

VI. Tradycje szkoły.

VII. Organizacje szkolne i koła zainteresowań.

VIII. Biblioteka szkolna.

IX. Pedagog i psycholog.

X. Symbole.

2 LO Chojnice